КРАТОК ПРИКАЗ НА ВЕЛОСИПЕДСКИТЕ ПАТЕКИ

 • Рекреативната велосипедска патека „Илин Камен“

  Види на мапа

  Рекреативната велосипедска патека „Илин Камен“ е долга 5 km и ги поврзува градот Делчево со локалитетот „Илин Камен“. Излегувајќи од Делчево на околу 600 m надморска височина, патеката првин минува по ридест терен до с.Ѕвегор, а од тука постепено се искачува до 880 m надморска височина кај Илин Камен. Според тоа, висинската разлика е 280 метри, […]

  Погледни место
 • Велосипедска патека Голак

  Види на мапа

  Планинската велосипедска патека Голак е со вкупна должина од 6800 m и е поставена во највисоките делови на планината. Започнува во непосредна близина на вила „Гранит“ од каде продолжува покрај спортските терени и се искачува покрај вила „Фротирка“. Од овде продолжува до манастирот Св.Пантелејмон, каде на еден мал дел поминува по асфалтен пат. Самиот манастир […]

  Погледни место
 • Велосипедска патека „Убавините на Пехчево на велосипед“

  Види на мапа

  Велосипедска патека „Убавините на Пехчево на велосипед“ е со вкупна должина од 10 km и го поврзува градот Пехчево со трите туристички локалитети „Вртена скала“, „Делибови кашчи“ и „Јудови ливади“. Овие три локалитети се на јужната падина на фосилната вулканска купа Буковик (1723 m)која се издига високо над Пехчево. „Вртена скала“ е позната по специфичната […]

  Погледни место
 • Велосипедска патека Пехчево-Абланица-Беровско Езеро

  Види на мапа
  Погледни место
 • Велосипедска патека Пехчево – Кадиица-Негрево

  Види на мапа
  Погледни место
 • Велосипедска патека Равна река – Ченгино кале

  Види на мапа
  Погледни место
Оди најгоре