Туристичка населба Абланица

Туристичката населба Абланицае распространета на двете страни на р. Брегалница. Ова место има најмногу и најатрактивни археолошки локалитети во општина Берово. Новоизградената црква “Св.Недела и Св. Петка“ е со фрескопис и иконостас изработен од локални уметници. Населбата има околу 130 викенд куќи, а дел од нив нудат сместување за туристите. Абланица е поврзана и со туристичката населба Равна Река во Општина Пехчево со пешачка патека која е долга само 4 километри, а преку неа минува и пашечка патека Берово – Абланица – Беровско Езеро.

Околните ливади и шуми изобилуваат со лековити билки и шумски плодови, кои во зависност од периодот на вегетација се собираат од пролет до доцна есен. По должината на патеката има и место за одмор со прекрасен пејсаж кон долината на река Брегалница и околните планини. Патеката e адаптирана за возење на велосипеди, обезбедена со места за одмор и место со забавни и рекреативни содржини за децата каде можете да земете здив на свежиот планински воздух и се наоѓа на надморска височина од 891 до 1078 метри.

Види повеќе
Оди најгоре