Очипалска пештера

Очипалска ПештераВо близина на градот Делчево има неколку мали варовнички ридови во кои се создадени кратки пештери. На североисток од Делчево се наоѓа пештера, која месното население ја нарекува Очипалска Пештера. Влезот на пештерата е тесен но висок Затоа пак има доста лилјаци, птици, инсекти и сл. Според обликот и карактеристиките, оваа пештера во геолошка смисла е доста „млада“, најверојатно не постара од 20-40 илјади години. Иако нема некои особено „привлечни“ содржини (освен зеленикавата боја на каналите ), Очипалска Пештера е интересна по својата положба, имајќи во предвид дека во овој краен источен дел на Македонија, карстни форми и типични пештери се вистинска реткост. Пешетерата најчесто е посетена од ентузијасти од Р.Македонија т.е од планинарски здруженија но не и од научната јавност.

Затоа слободно можеме да кажеме дека оваа пештера е неистражена и не се располага со точни податоци за нејзина должина, ширина и карактеристики со кој може детално да се опшише една ваква природна реткост.

Види повеќе
Оди најгоре