Езеро Калиманци

Езерото Калиманцие вештачка акумулација на реката Брегалница во Очипалско-Истибањската Клисура и претставува најголемо езеро во источниот дел на Македонија. Езерото е долго 14 км, широко 0.3 км, а максималната длабочина достигнува до 80 метри. Зафаќа површина од 4,23 км кв. и акумулира 127 милиони метри кубни вода. Езерото Калиманци е специфично по големата брегова разгранетост.

Вкупната должина на бреговата линија му изнесува 40,5 км (при просечен водостој. Има неколку заливи и полуострови, еден остров – Калата (1,5 ха) и еден микро-остров кај с. Тодоровци (0,2 ха). Најголем залив е Каменичкиот, вовлечен дури 3 км кон градот Македонска Каменица, потоа Луковичкиот и Рибничкиот залив (0,8 км). Калиманското Езеро настанало со преградување на долината на Брегалница преку изградба на брана во 1969 година. Браната е камено-насипна со глинено јадро, висока 92 м (меѓу највисоките во нашата држава), а долга 240 м.

Види повеќе
Оди најгоре